(TN&MT) - Các cộng đồng ở miền Bắc Ghana đang được hưởng lợi từ một dự án được Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) hỗ trợ. Dự án này sẽ phục hồi các nguồn nước, qua đó giúp tăng sinh kế và xây dựng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.
 
 
Ở miền Bắc Ghana, khoảng 50% người dân không được tiếp cận với nước uống an toàn. Ảnh: UNDP Ghana.
Khoảng 50% dân số ở phía Bắc của Ghana, quốc gia Tây Phi không được tiếp cận với nước uống sạch, vì thế họ dễ bị mắc bệnh.
Nhưng giờ đây, việc cải tạo và xây dựng các lỗ khoan và đập mới cũng như hệ thống thủy lợi ở 50 cộng đồng đang giúp đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt và tạo cơ hội đổi mới cho việc trồng trọt ở một khu vực bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.
Làm việc với 50 cộng đồng địa phương ở 10 quận trong vùng dự án, dự án đang hỗ trợ mỗi cộng đồng theo đuổi một bộ các hoạt động nhằm xây dựng khả năng phục hồi của họ khi họ mở rộng các lựa chọn sinh kế và thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu đã trải qua.
Trước đó, để chuyển đổi việc tiếp cận nguồn nước và quản lý nước, dự án đã xây dựng và cải tạo các đập nhỏ và lỗ khoan ở các khu vực trọng điểm trên khắp miền Bắc Ghana.
Các cộng đồng ở miền Bắc Ghana đang được hưởng lợi từ những cải tiến đối với nguồn nước. Ảnh: UNDP Ghana
Dự án cũng đã xây dựng các chương trình thủy lợi, nhờ đó nước hiện có sẵn cho cộng đồng địa phương ngay cả trong mùa khô. Với khả năng tiếp cận nguồn nước được cải thiện, nông dân địa phương hiện có thể canh tác đất và trồng trọt trong suốt cả năm.
Bên cạnh đó, một nhóm nông dân đã phát hiện ra một loại cây trồng mới góp phần làm tăng thu nhập cho họ.